Select Page

Privacybeleid VEX-bike | Versie 1.01

Deze pagina is voor het laatst aangepast op donderdag 22 oktober 2020. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van VEX-bike. U dient zich ervan bewust te zijn dat 
VEX-bike niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. VEX-bike respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens die we verzamelen

Wanneer u onze website, onze producten en onze diensten gebruikt, verzamelen we gegevens van of over u. Welke gegevens we juist verzamelen, hangt af van wat en hoe u dat gebruikt:

Gegevens die u verstrekt

Dit zijn de gegevens die u zelf invoert wanneer u onze website, producten en services gebruikt. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, de zoektermen die u invoert, uw adres en favoriete locaties, uw telefoonnummer, eventuele meldingen van kaartfouten en meldingen van velden die u invoert, uw lengte, gewicht, geslacht, leeftijd enz. etc.

Via sensoren verzamelde gegevens

Veel van onze producten zijn standaard uitgerust met één of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de toestellen waarop ze worden gemonteerd. Voorbeelden van sensoren zijn bijvoorbeeld GPS-ontvangers, WiFi- of Bluetooth-ontvangers, een camera, een microfoon, aanraakgevoelige schermen, … Wanneer die sensoren geactiveerd zijn, verzamelen ze automatisch gegevens. Afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens werden geregistreerd, kunnen ze voor verder gebruik naar All-Connects en derden worden verzonden in combinatie met gegevens die u of uw apparaat identificeren.

Metadata

Dit betreft gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd wanneer u de website, producten of services van All-Connects gebruikt. In veel gevallen gebeurt het verzamelen of genereren van metadata automatisch bij gebruik van een computerapparaat of is inherent aan het verzenden van gegevens via computernetwerken, zoals het internet. Dergelijke gegevens omvatten gebeurtenissen die zich voordoen in de gebruikersinterface, en andere gebeurtenissen op het gebied van het gebruik van het apparaat, IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van WiFi- en Bluetooth-apparaten, cookies en records van computeractiviteit.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten – zoals een bijvoorbeeld een offerteaanvraag of een vraag om onze nieuwsbrief te ontvangen – vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VEX-bike of die van een derde GDPR-compliant partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of een bericht via een ander communicatiekanaal naar ons verzendt, is het mogelijk dat we ook die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VEX-bike of die van een derde partij. Wij waken erover enkel te werken met GDPR-compliant partners. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van VEX-bike of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn gegevens
VEX-bike bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden de gegevens maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.
Beveiliging van gegevens

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens VEX-bike van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke info die aan ons verstrekt is.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens onderaan.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen – zie contactgegevens onderaan. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen:

 

VEX-bike
Beekaardstraat 3 | 2570 Duffel

info@vex-bike.be