Seite auswählen

Ondernemingsgegegevens

VEX-Fahrrad

Anschrift: Torekensvelden 7, 2861 OLV Waver, België

Ondernemingsnummer: SEI 0741.399.506

E-Mail: info@vex-bike.be

Retouradores

VEX-Fahrrad

Anschrift: Torekensvelden 7, 2861 OLV Waver, België

E-Mail: info@vex-bike.be

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Die E-Commerce-Website von VEX-bike, Beekaardstraat 3, 2570 Duffel, Belgien, BTW BE 0741.399.506, (hierna 'VEX-bike' genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Beim Besuch der VEX-Fahrrad-Website im Klant der Voorwaarden in den Vereinigten Arabischen Emiraten trafen sich die Besucher mit den Vertretern der Voorwaarden und mit den Vertretern aller anderen Voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VEX-bike aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, Pferde inklusive BTW und alle anderen verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Die Dekoration in den Fotografien von bijhorende foto's zijn bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Dank der Tatsache, dass der Online-Katalog und die E-Commerce-Website mit der grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld worden sind, ist die mogelijk mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VEX-bike niet. Das VEX-Fahrrad ist auf dem neuesten Stand und wird auf den Informationsschlitten von Aangeboden in der Mitte des Fahrrads mitgeführt. VEX-Bike befindet sich in einer Lawine von offensichtlichem Material, das für das Drukfouten bestimmt ist.

Wir haben die Pferde zolang de voorraad strekt en kan te alle tijde worden aangepast von ingetrokken Tür VEX-Bike. Das VEX-Fahrrad kann nicht für ein Produkt verwendet werden, das nicht beschikbaar ist. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online-Aanker öffnen

Die von uns ausgewählten Online-Artikel, die Sie an der Kasse bestellen können, werden in einer Türschleife des Check-out-Verfahrens einschließlich der Registrierung von Personen, Details zu den Hebeln und Betalingen angezeigt.

Das überdimensionierte VEX-Fahrrad steht im Moment, in dem die Tür des VEX-Fahrrads geöffnet wird, um das VEX-Fahrrad in der Mitte des Voldaans aufzubewahren. VEX-bike bevestigt de aankoop reiten per E-Mail. Wanneer er nog geen bevestigingsemail werd verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. Dealing van bestelde artikelen geschiedt uitsluitend uitsluitend per voorgestelde betaalmiddelen. Um Online-Wetten zu ermöglichen und die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, die über das Internet auf SSL-Technologie zugreifen, wurden Transaktionen über das Internet durchgeführt.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • über kredietkaart
  • über bankkaart

VEX-bike ist gerechtigd een bestelling te gerechtigd een bestelling te wiegen von aan extra voorwaarden te onderwerpen te onderwerpen ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betkking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is, een onvolledigedige besteprocedure, bestellingen door minderjarigen, bij grote orders of problemen bij vorige bestellingen e.a.

Artikel 5: Hebelwirkung bei der Ausübung von Überbeanspruchung

Die Tür des VEX-Fahrrads ist so konzipiert, dass sie sich beim Benutzen und Verlassen des Fahrrads in einem verhängnisvollen Ausmaß auswirkt. Andere übertriebene Momente, die sich in den letzten 30 Tagen der Besatzung des Klants ereignet haben, sind in den nächsten 30 Tagen der Besatzungstour passiert.

Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door u word besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Zodra de te leveren artikels op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze deze producten betreft, over op de koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

VEX-Fahrrad hebelt in de volgende landen: Belgien, Niederlande, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk und Oostenrijk. Indien wurde in dem Land, in dem das Wort "VEX-Fahrrad" in die Welt gesetzt wurde, nicht mehr gehebelt, sondern in das Land gebracht, in dem das VEX-Fahrrad im Hinblick auf die Annullierung des Bestellverfahrens auf den Markt gebracht wurde.

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegeven.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan VEX-bike.

Der risico wegens verlies Verlies von beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Die Artikel werden in dem Moment, in dem die Wette mit Klant abgeschlossen wird, in den exklusiven Besitz eines VEX-Fahrrades übergehen.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VEX-bike te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VEX-bike.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overereenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Wenn Sie das Recht haben, das Fahrrad zu benutzen, können Sie das VEX-Fahrrad von Klant über ein Online-Fahrrad benutzen, das Sie per E-Mail an info@vex-bike.be senden können.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in iederem geval niet in iederem geval niet dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overereenkomst te herroepen aan VEX-bike heeft meegedeeld, terugzendenden of overhandigen aan VEX-bike. De Klant ist der Meinung, dass er den Termin der 14 Kalendertage nicht überschreiten sollte.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, Hinter dem VEX-Fahrrad ist das Recht für den Klant, sich in die Lage zu versetzen, den Weg für die Verwahrung der Gänge zu ebnen, die der Klant an der Tür des Klants gebrochen hat, wenn der Gang, auf dem er sich befindet, über den er nickt, über den Hof geht, und wenn er sich in der Lage sieht, die Gänge in großem Umfang zu stellen.

Enkel ongebruikte artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overereenkomst herroept, zal VEX-bike alle tot tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen within maximum 14 kalenderdagen nadat VEX-bike op de hoogte is gesteld van de Klant om de overereenkomst te herroepen. Wenn Sie das VEX-Fahrrad an einem bestimmten Ort in der Nähe des Ortes aufstellen, an dem sich das VEX-Fahrrad in der Nähe des Ortes befindet, an dem sich der Ort befindet, an dem das VEX-Fahrrad in der Nähe des Ortes steht, an dem sich der Ort befindet, an dem sich der Ort befindet.

Eventuele extra kosten zehn gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door VEX-bike geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

VEX-bike betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (o.a. gepersonaliseerde artikelen of maatwerk);

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van de consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Die Garantie ist die Garantie, dass der Zeitpunkt des Verbrauchs und der Eigenart des Verbrauchs nicht überschritten wird. Elke commerciële garantie laat deze recht onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Für Artikel, die online gestellt werden, dient de Klant der Kontaktaufnahme mit dem klantendienst van VEX-bike(info@vex-bike.be) und dem Artikel über die Kosten für ein VEX-Fahrrad.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VEX-bike zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek innerhalb een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht worden gegeen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van VEX-bike voor online bestellingen is bereikbaar via e-mail: info@vex-bike.be of per post op het volgende adres: VEX-Fahrrad - Beekaardstraat 3, 2570 Duffel, Belgien. Eventuele klachten met betrekking tot bestellingen geplaatst op de webshop van VEX-bike kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Freiheiten für Nichtwetten

Im Hinblick auf die Verbesserung der anderen rechten Seiten des VEX-Fahrradbeschiktes hat sich Klant dafür eingesetzt, dass die Daten für die Rechtswege nicht überschritten werden und dass das Interesse an einer Verschuldung von 10 % pro Jahr für das nie überschrittene Limit nicht überschritten wird. Bovendien ist der Klant für Rechtswege und hat ein Interesse von 10% an der Vermittlung von Fetzen, die mindestens 25 Euro pro Stück betragen.

Überwacht, dass das VEX-Fahrrad das Recht hat, auf die (flüchtigen) Betaalde-Artikel auf dem Boden der Männer zu fahren.

Artikel 11: Datenschutz

De verantwoordelijke voor de verwerking, VEX-bike respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Die Tür, durch die die Personen, die sich für die freiwillige Teilnahme an der Veranstaltung anmelden, gebrochen werden: die Verwendung von überhöhten Anmeldegebühren, das Verarbeiten von Bestellungsaufträgen, das Verifizieren von nieuwsbrieven, die Rückgewinnung von Marketinginformationen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VEX-bike, Beekaardstraat 3, 2570 Duffel - info@vex-bike.be gratis de schriftelijke mededeling bekomenomen van uw persoonsgegevens. In Indien können Sie die Fragen stellen, die wir Ihnen stellen, um die Onjuist zu korrigieren, ohne dass Sie sich mit den einschlägigen Vorschriften befassen müssen.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot VEX-bike, Beekaardstraat 3, 2570 Duffel - info@vex-bike.be.

Wij behandelen uw gegevens as vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, VEX-bike heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

VEX-bike houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via VEX-bike, Beekaardstraat 3, 2570 Duffel - info@vex-bike.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'first party cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dergelijke Cookie ist ein Cookie, das auf dem Server der Website im Browser des Computers, auf dem das mobile Gerät installiert ist, gespeichert wird und das auf die Website geladen wird, um die Funktionalität der Website zu optimieren. Die Cookies können nicht von identifizierten Personen gelöscht werden, sondern nur von Personen, die sich identifizieren, und von Cookies, die von Slechts und Maschinen identifiziert werden können.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dies können Sie über die Einstellungen Ihres Browsers (über die Hilfefunktion) tun. Die hier angezeigten grafischen Elemente können nicht korrekt verschlüsselt werden, die Anwendungen können nicht gebruikalisiert werden.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de de andere bepalingen aantasten.

Wir haben das VEX-Fahrrad an der Tür des rechten Voorwaarden in den rechten Voorwaarden in Dwingen abgestellt, so dass es nicht mehr hierher gebracht werden kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass das Fahrrad in den rechten Voorwaarden verstopft wird.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Algemene Verkoopsvoorwaarden van VEX-bike. Ingeval van tegenstrijdigheid, ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt aanvaardt dat elektronische Kommunikationen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 : Onwettig gebruik

Er ist streng darauf bedacht, die Simulation des VEX-Fahrrads so zu gestalten, dass es für den Benutzer und die Benutzerin geeignet ist. Wenn das Fahrrad in der Nähe des Fahrrads steht, wird es mit einem Mindestbetrag von 500 Euro für die Kommunikationskosten, auch in juristischer Hinsicht, zur Verfügung gestellt. Die Verantwortlichkeit der Verbandsversammlung traf sich mit der Kommission für das (volg)system, das dem Klant die Aufgabe hat, die Privatsphäre zu schützen und zu schützen.

Artikel 17: Toepasselijk rechts - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Das Konsument kann sich auf die ODR-Plattform(http://ec.europa.eu/consumers/odr/) wenden.